Dröghia

Old Swedish Dictionary - dröghia

Meaning of Old Swedish word "dröghia" (or drøghia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dröghia (drøghia)
1) trans. " draga ut på, förhala. procitare idkelica bidhia ok gylia ok bönomaal drögia" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 487. - uppskjuta. the som sin scrifftemall drögä jn til yterSTä STundena SvKyrkobr 205. 2) intr. dröja, vänta (med). begerendis. .. vor keriSTe nadige herre ecke skulle lengher dröie med sin kröning SToria. 1816 ff.">HSH 16: 7 (1526). - opers. sade hans, ath tet saa haffuer latat dröge (ɔ: kommit att dröja) aar fram aar, swa ath ther jngen arffskyffting kunne affworda STb 4: 169 (1507).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dröghia may have also been written as drøghia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • drögä SvKyrkobr 205.
  • dröie HSH 16: 7 (1526).
  • *dröghia sik , fördröja sig, fördröjas. thet ärindet hafde drökt sigh ther mädher, swa ath thet matthe hafwa kommit idher naadh till mera owilja Lindblom Äbral 9. - Jfr for-, fram-dröghia.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚯᚵᚼᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back