Drömber

Old Swedish Dictionary - drömber

Meaning of Old Swedish word "drömber" (or drømber) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drömber (drømber)
dröm. " drömpde them badhom en dröMBer" Lg 974. drömde hanum dröm Lg.">Bil 628. " sagho ii symne baþen en dröm" Lg.">Bu 183. " at raadha dröma" MB 1: 235. " mik äre tedhe dröma" ib 237. " insände dyäfwllin i hans hugh dröma lygn (mendacia nocturnalia)" Bir 2: 58. Jfr hägoma-, kärlinga-dröMBer.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so drömber may have also been written as drømber

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • drömar) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚯᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back