Drotning

Old Swedish Dictionary - drotning

Meaning of Old Swedish word "drotning" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drotning Old Swedish word can mean:

drotning
L.
drotning
1) herskarinna, drottning, i sht herskarinna öfver ett konungarike. i gAlicia rike yspanie lanz som wluid drotnig räþ Bu 166. " väldugh drötning tAlafrida ower qwinnor ij amazonia" Al 4659. " drotningin aff saba" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 266. saba drotning ib. " wij margareta med gudz nadh swerikis ok norikis dröttning" STlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.">BtRK 51 (1388, orig.). " af vara nadhoga frw drotning margarete veghna" STycken på Forn Svenska.">BSH 2: 66 (1399). " a ware frw drotningene wäghna" ib 69 (1399). " februus pluto tok mäþ wAld een wänaSTan qvyne af manz hem tel häluitz ok är þär drötnig: hänna naSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPn är proserpina" Bu 9. drotningen i hymmerik (Jungfru Maria) STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 426. maria hymerikis sool oc drotning ST 204. " höghelikaSTa drotning jomfru maria" STundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 266. - bildl. för att beteckna det ypperSTa i sit slag. jomfrudomSTundom förekommande föSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir är. .. dygdha drötningh STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 39.
drotning
2) drottning, en konungs huSTru. heroDias drotningh Bu 52. " wi magnus konunger oc blanz drötnnyng" SD 5: 561 (1346). drotning merita STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 2175. " drotnigen heSTer" ST 225. achab konungir ok hans drötningh jezabel STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 314. han (konungen) sagdhe til drötningina sinna Fl 71. wara drotning i swerige ok krono bera STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 425. huru han (konung Erik) kunde ena drothning fae ib 2: 151. han (SAlomo) hafdhe syu hundradha kronadha drotninga oc thry hundrat amior ST 422.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • drotning Bu 166, 167 ;
  • -nigen ST 3, 225 ;
  • -niga ib 422.
  • drotnug Bu 56 ;
  • -nugenna ib 167.
  • drötning SD NS 1: 345 (1404); MB 1: 28 ; Fl 48 o. s. v.; Al 4667 o. s. v.; PK 238, 239 o. s. v.; -ningana Bil 244 ;
  • -ningen RK 1: 1054.
  • drötningh MP 1: 39, 314 ; Gers Ars b 5; SD NS 1: 16 (1401), 17. drötnyng SD 5: 561 (1346).
  • drötnig Bu 9.
  • drötningh MD 50 dronygh: -nyghen FM 673 (1516-17). med afs. på omljudet i detta ord jfr Söderberg, Forngutnisk Ljudlära, s. 19. -ar),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚮᛏᚿᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back