Drotninga

Old Swedish Dictionary - drotninga

Meaning of Old Swedish word "drotninga" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drotninga Old Swedish word can mean:

drotninga
1) = drotning 1. a ware frw drotningone wäghna BSH 2: 67 (1399). drothninga halp thz örlogh jnkte RK 2: 49. " drothninga swaradhe thöm" ib 85. ib 93, 176, 213. " drothninga och konungin eth örlogh böria" ib 204. " drothninga margareta" ib 150, 175.
drotninga
2) = drotning 2. drothninga philippa RK 2: 458, 471.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚮᛏᚿᛁᚿᚵᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back