Drotsäte

Old Swedish Dictionary - drotsäte

Meaning of Old Swedish word "drotsäte" (or drotsæte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drotsäte Old Swedish word can mean:

drotsäte (drotsæte)
L.
drotsäte (drotsæte)
1) dapifer, skaffare; den som besörjer mat och dryck. guz ängel kom mäþ hänna föþo ok var hänna dagheleken droaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STe ok guþleken gömare Bu 5. - särsk. den som föreSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STår anrättningen vid konungens bord el. betjenar konungen vid bordet. amelius wardh konungxsins drotzsäte SJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST 456 (jFr amelius gaff watn a hans hänDir ib 457). Di 51.
drotsäte (drotsæte)
2) drotset, konungens och rikets högSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STe äMBetsman. bönder äre lydhoghe enom foghota, oc tho ma en marskalk eller drotzati waldogher mera at biwdha ower them MB 1: 98. Iv 1490, 2668, 2727, 3291, 3359, 3379, 3417. Fr 2485, 2516, 2517, 2535, 2553, 2565, 2583. MD (S) 201, 259. - med särsk. afseende på ihemska förhållanden; i Sverige omnämnes denne äMBetsman, hvilken i sht fick tillsynen öfver rättsväsendet och lagskipningen, förSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST under Magnus RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgerssons tid; under konung RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Birgers regering hade icke allenaSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST konungen utan äfven hertigarne drotset. knut mathiosson drosät SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). nicles thurisson, drozati i swerike ib 6: 169 (1350). " mathias katilmundason drotsäti (dapifer) oc höfwidzman i swerike" ib 3: 405 (öfvers. skrifven trol. i början af 1400-talet). ib 6: 168 (öfvers. Fr. 1441), 169 (öfvers. Fr. 1441). bo jonsson drotzSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STe i swerike BYH 1: 180 (1377). ib 182 (1377), 184 (1380), 185 (1381), 192 (1384), 194 (1385). BSH 1: 178 (1381). til siälarökt. .. bo jonsons, fordhom drotzätte i swerike SD NS 2: 430 (1411). SJ 83 (1441). drotzet matius var tha swen RK 1: 1596. ib 1848, 2010, 3754, 3918, 4215, 4261, 4362, 4365, 4368, 4466, (sfgn) s. 171, 174, 175. drotzSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">ST oc marsk sculle han (konung Erik) them fa ib 2: 1726 (redogörelse för dagtingan i HalmSJälens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.">STad 1435). ib 1810, 1824, 1835, 1839, 1842, 1846, 1889, 3201, 3209, 3348, 3362, 3373, 3456, 3465, 3474 o. s. v.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so drotsäte may have also been written as drotsæte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • drotzsäte ST 456.
 • drotzäte BYH 1: 184 (1380).
 • drotzätte SD NS 2: 430 (1411).
 • drodhsäte SD 6: 168 (öfvers. fr. 1441), 169 (öfvers. fr. 1441). drotzete RK 1: 3918 ; -a 2010. drotzati MB 1: 98.
 • drozati SD 6: 169 (1350); -a Fr 2485.
 • drosate Bu 5.
 • drozat Fr 2553.
 • drotzet RK 1: 1596, 1848, 2017 ; Di 51.
 • drosät SD 1: 670 (1285, gammal afskr.). drotze FH 2: 11 (1381, nyare afskr.). drotzte BYH 1: 180 (1377); -a ib 182 (1377) o. s. v.; RK 2: 1824, 1835, 1839, 1846.
 • drotzet.
 • drozt SJ 83 (1441). drotzst.
 • drost: -en RK 2: 5681, 5684.
 • drotzs: -ens RK 2: 5695.
 • drotz MD (S) 201.
 • drötzs: -en RK 2: 5691.
 • dröst: -en ib 5673),
 • drotsäta kor
 • drotzsta- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚮᛏᛋᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BYH
Samlingar och anteckningar till en beskrifning öfver Ydre Härad i Östergötland, af L. F. Rääf. 1--4. 1856--65.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
➞ See all works cited in the dictionary

Back