Drotsäte

Old Swedish Dictionary - drotsäte

Meaning of Old Swedish word "drotsäte" (or drotsæte) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drotsäte (drotsæte)
1) dapifer, skaffare; särsk. den som förestår anrättningen vid en furstes bord el. har övereinseende över en furstes hovhållning, »hovmästare». dapifer kögo-mester nota dapifer commvniter dicitur drosäthe Gu C 20 s. 164. konungen bödh sinom drotzeta fa sik ena qvinna Prosadikter (Sju vise mäst B) 191. " nw lät hans dorzsatä redha mykin kost mot honum (ɔ karl magnus konung)" ib (Karl M) 264. 2) drots, en furstes el. ett rikes högste ämbetsman. ther fore haffde then grewen riddaren swa käran at han giorde han wäldhughan drozeta j sino lande Prosadikter (Sju vise mäst B) 210.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so drotsäte may have also been written as drotsæte

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • drotzete.
  • drosäthe GU C 20. s. 164. drozsatä Prosadikter 264.
  • drözsäte: -a ib 304.
  • droetz Svartb 353 (1436) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚮᛏᛋᛅᛏᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back