Dröveliker

Old Swedish Dictionary - dröveliker

Meaning of Old Swedish word "dröveliker" (or drøveliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dröveliker Old Swedish word can mean:

dröveliker (drøveliker)
1) svår, besvärlig, plågsam. ängin pina var mik dröuelikin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 357. " mang dröflik ok genuärdhogh thing" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 311. thola. .. al the dröflik ordh som the tala til hans Su 450. Lgren. 1866.">Ber 72. " min siäl hatadhe idhra höghtidhir ok the äru mik dröfuilika (moleSTa)" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 316. ST 539. mannin hulkin mik är nw dröfwelikare än nakor annor creatur STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 76. ib 166, 3: 231. huat dröfflikin war mik the synen Su 213. ib 32. LB 3: 194.
dröveliker (drøveliker)
2) bedröflig, sorglig. j allom thöm thingom som til koma hwat the äru hällir gladhelik älla dröuelik STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 178. Su 58.
dröveliker (drøveliker)
3) bedröfvad, sorgsen. " dröffwelek oc bewerne" Lg 3: 63. " i dröffuelikom oc sörgelikom manzsens örom" Su 172. - Jfr be-, o-dröveliker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dröveliker may have also been written as drøveliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • dröfuiliker. dröffweleker, dröuelikin. dröfliker. dröfflikin. dröghligher LB 3: 194 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚯᚠᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back