Drukkinskaper

Old Swedish Dictionary - drukkinskaper

Meaning of Old Swedish word "drukkinskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drukkinskaper
STb 4: 210 (1511)) 1) druckenhet, drucket tillSTånd, rus. hinrik jönsson. .. ful offuer bordh aff ret drwckenschap STb 3: 173 (1494). " i siith drynkneskap byginta han kaSThe ok heffwa STene j the bondhe baater" ib 4: 210 (1511). " then fatige man, som dödin ledh, hadhe sigh ille fförseth j sith dryck[i]nskap ib 212 (1511). - bildl. här sighxz aff wndersamlica drwkkinskapenom thär siälin wardher swa aom andelica drwkkin for än hon warder gripin i ande[li] ke syn" SkrtUppb 29. 2) drickande, dryckesgille; gillesdrickning. kom fförST för retthen dirik potgeter om the offuerdadige och forradare ord oc taj han hade hafft j theris embetes samquembd och drykenskap STb 5: 288 (1519).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • *drukkinskap ,
  • drykin- GU C 20 s. 403.
  • drikkin- MP 5: 52.
  • drynkne-

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚢᚴᚴᛁᚿᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back