Drukkinskaper

Old Swedish Dictionary - drukkinskaper

Meaning of Old Swedish word "drukkinskaper" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drukkinskaper
dryckenskap. " i skörlifnadh oc drykkinscapp" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 290. for drukkinscap oc skörlifnadh ib 291. " for drukkenskap" LB 2: 35. " mz mandrape älla drykkinskap" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 217. hawir thu älskat swSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Alg ok drukkinskap ib 3: 212. ofdrykia ok drukinskap är. .. laSTr ok odygdh STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 43 (111, 47). " drukinskaper är modhr ok ophof åt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Allom odygdhom" ib 44 (112, 47) STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 8, 20, 2: 32 ; 102 o. s. v. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1862.">Al 6781. Ber 86, 87. 88, 291. STerfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.">LfK 200. rusigt tillSTånd. j sinom drukkinskap ST 391.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • drukin- KS 44 (112, 47), 43 (111, 47).
  • drokkin- MP 2: 32, 102.
  • drocken- Ber 291.
  • drykkin- KL 290 ; Bir 1: 217 ; MP 1: 42 ; Ber 86, 87.
  • drykken- MP 1: 20 ; LfK 200. drikkin MP 1: 68),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚢᚴᚴᛁᚿᛋᚴᛆᛕᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back