Drupa

Old Swedish Dictionary - drupa

Meaning of Old Swedish word "drupa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drupa
1) trans. droppa, låta droppa. thu äst stiärnan dropphandhis clarhetena (stella stillans clariatem) JMÖ 189. 2) intr. droppa. Jfr Sdw 2: 1210. ath wtathnith rindher ey aff skyrdenna paa knopporna, wtan heller swa ath thet kwnne droppa pa jordena PMSkr 314. thät blodit, som aff tik droppadhe SvB 42 (sl. av 1400-t.). Jfr dryppa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • druppa.
  • droppa.
  • -adhe )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᚢᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back