Drygher

Old Swedish Dictionary - drygher

Meaning of Old Swedish word "drygher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drygher
dryg, som räcker väl till. teþes hanom. .. en levar. .. sua dryghan (för dryghar) ok mactoghan (för mactoghar) at han war allom gärniges mannom tuo dagha tel full föþo Bu 417. sädhen bliffwer saa drygh, ath hon ikke fornötas eller optäras kan iij [2] soMBra och samfälda winthra BSH 5: 303 (1508). - riklig, ymnig. iordhinna natwra är hardh oc thiok oc drygh at ämpnom MB 1: 88. thässe tw thing äre dryghast oc almännelikast i them landom til salso oc soops ib 480. - betydlig, stor. konungens skada vart mykit drygher RK 1: (sfgn) s. 192. - dryg, ansenlig, kostsam. hwilket mig drygth nogh warit haffwer i alle motto BSH 5: 370 (1509). Jfr iäm-, o-, vilia-drygher.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • drygth BSH 5: 370 (1509). drykt, se iämdrygher),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛦᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back