Drykker

Old Swedish Dictionary - drykker

Meaning of Old Swedish word "drykker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

drykker Old Swedish word can mean:

drykker
L.
drykker
1) dryck, det SOm drickes. firi. .. falan dryk SToria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. HiST, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.">SR 18. actaþe huarte mat älla dryk Bu 182. " SOm atir hallir sin licamma af matz oc druks luSTa" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 62. MB 1: 107, 431. Ber 268. " än et glaskar är enlitath mz särdelis lit, tha synes engxins drykx liter genom thz" MB 1: 80. aff thäsSOm druk vtsläkkis thörSTir STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 253. mz beskaSTa drik ib 1: 35. " the drykkia SOm synas wara söte ok wälloktande" ib 43. ib 47. STrand. 1853.">Fr 372. SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FM 350 (1507). " af vin oc STarkom drykkiom" Bo 133. SOs Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.">Su 386. ST 504. krydadha drykkia ib 53. liþe äpte dryken (efter att hafva dryckit drycken) väl ok osiukar Bu 155.
drykker
2) drickande, dryckeslag. " swenena skulu en drik drykka om aareth" SO 5. " til neSTe kompanis drick" ib 81. ib 17, 18 o. s. v. SGG 128. BGG 316. i opnom dryckie SO 83. " j wpnom drykkiom" ib 25. ib 26, 69 (dessa tre STällen kunna äfven föras till drykkia).
drykker
pl. penningar till dryck. vpleggia dryckia peninga for companijt SO 185. drykkis läkedomBer, läkedom SOm intages i flytande form. aff idhra drykkis lekedoma takin thwem sinnom hwar dagh LB 3: 114.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • drukker.
  • drikker.
  • -iar.
  • -er FM 350 (1507) ),
  • drykkis päningar
  • dröckes- )
  • drykkis time ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛦᚴᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
BGG
Bröderne af S:t Gertruds Gille i Stockholm 1419--1484. I Småstycken på Forn Svenska, samlade af G. E. Klemming. 1868--81.
SGG
Stadga för ett S:t Görans Gille. I Småstycken på Forn Svenska.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back