Dryppa

Old Swedish Dictionary - dryppa

Meaning of Old Swedish word "dryppa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dryppa
droppa, låta droppa. giff thina dagh (ɔ dagg), thz är hymmelsens mildhet dryppa til os, liffwernsens renlikhet i thenna yseldennas daal (jfr Lat. rora celi pietatem, stilla vite puritatem in vallem miserie) JMÖ 139. Jfr drupa.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚱᛦᛕᛕᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

JMÖ
Jungfru Marie Örtagård. Vadstenanunnornas veckoritual i svensk öfversättning från år 1510. Utg. af R. Geete. 1895. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back