Dukat

Old Swedish Dictionary - dukat

Meaning of Old Swedish word "dukat" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dukat
dukat, ett slags vanligen i guld prägladt mynt. iak gifwer ther til. .. siäxtan thusand gambla ducata Al 10511. ib 10517. " haffdhe hon ey een ducat" Lg 3: 24. " the vc (500) ducata" BSH 5: 359 (1509). xviij ducather FM 240 (1505). " mz cxxx ducater j gwl" PM LX. ib XXXII.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar.
  • -er )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᚴᛆᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back