Duvin

Old Swedish Dictionary - duvin

Meaning of Old Swedish word "duvin" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

duvin
" [dofinn] maktlös, STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bortdomnad, slapp. om lemmar. thera arma wurdhe domne" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 37. " alle andre hans limi wrdhu swa dofne ok wärks fulle at han gat went sik enga wäghna" STenianus. Se Lg.">Bil 272. ib 350. Va 31. " mina hendir äro mik badhe dufna och dödha" ST 41. - slapp, sVag, skum. om ögonen äre dwffwn oc mörk LB 7: 206. - lju. liot thz kallas Vara dofwit som hwaske är heet älla kalt STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 132. - STenianus. Se Lg.">Bildl. remisSus, tepidus, slapp, matt, ljum, likgiltig. hwilkra sySTra sanger skal ey wara dwl ällir doffuen STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 54. " tepidus. thz är then som dol oc dufwin är" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 138. " dufwin j thinne thiäniST" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 180. langa domfna ok slioa böner ib 3: 304. ib 2: 327, 3: 336, 367. Ber 19, 229, 247. Su 5, 91.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • dovin.
  • domne KL 37. f. domfina Bir 3: 304),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚢᚠᛁᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
➞ See all works cited in the dictionary

Back