Dvala

Old Swedish Dictionary - dvala

Meaning of Old Swedish word "dvala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dvala Old Swedish word can mean:

dvala
1) dvala; slummer. " oss bör at thakka gudhi for the äro mik syndara är ted i the dwalu iac haeir här fangit" Hel män 237. 2) dröjsmål, tidsspillan. thäns dwala är enghin som löpande är, hwar räddhin äthir älir körir (nulla mora currentis est ubi timor urget) SpV 472. 3) uppehåll, paus. Jfr are maria dvala: (klockaren må göra) ena aue maris dwalo (ɔ så långt uppehåll som behövs för att läsa ett Ave Maria) i mellom hwario ringilsen ÅK 60.
dvala
4) uppehåll på ett ställe, vistelse. j thänna trem ärandom skal människon göra sina dualo när warom härra j stora jnnelikhet ok gudlikhet MP 4: 137. for the enlika dhwaluna, iomfru maria hafde i stalleno, i the fyritighi dhagana hon thär war mädh tik (ɔ: Jesus), oc vtan kirkio stod SvB 50. - Jfr langdvala.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
ÅK
Åbo Klockarelag. I Småst på Fsv.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back