Dvala

Old Swedish Dictionary - dvala

Meaning of Old Swedish word "dvala" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dvala Old Swedish word can mean:

dvala
eg. förvirring, störande.
dvala
1) (yrsel,) dKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vala. pröfua en hon laghe jnnan dwKLemming. 1862.">Alo Lg.">Bil 268. " sömpnsens dwKLemming. 1862.">Alä" KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Va 14.
dvala
2) hinder, dröjsmål, uppskof. vtan dwKLemming. 1862.">Alu KLemning. 1860. SFSS.">Bo 245. Lg 3: 308. KLemming. 1862.">Al 832. SD 1: 669 (1285, gammKLemming. 1862.">Al afskr.). BtFH 1: 456 (1362). vtan KLemming. 1862.">Alla duKLemming. 1862.">Alu RKer den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 75 (184, 82). KLemning. 1860. SFSS.">Bo 284. VKR 35. Lgren. 1866.">Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 179, 183. " opta KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vardhir stor skadhe aff domsins duKLemming. 1862.">Alu" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 189. " thz skulle göras mz längre dwKLemming. 1862.">Alo" KL 360. " then langa duKLemming. 1862.">Alan som han hafdhe sitiande vidh KLemning. 1860. SFSS.">Bordh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 16. " i KLemming. 1862.">Alle the färdene som jak foor, hafde jak hKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varte mödo eller dKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Valu (nec laKLemning. 1860. SFSS.">Bor erat mec mora)" Lgren. 1866.">Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 181. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 157. KLemming. 1862.">Al 1231, 8082. RK 1: 3639. 2: 4024. Lg 3: 234. " gräto for dwKLemming. 1862.">Alu (dilectione, utan tvifvel läst: dilatione) himerikis löna" Lgren. 1866.">Ber 35. dKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Valu fulder, adj. dröjande, blifKLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Vande, KLemming. 1862.">Alentin. Utg. af G. E. KLemming. 1846.">Varaktig. mz dwKLemming. 1862.">Alufulle (morosa) ok lange hiärtelike kärlekx aminne Su 446.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛆᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back