Dvälian

Old Swedish Dictionary - dvälian

Meaning of Old Swedish word "dvälian" (or dvælian) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dvälian (dvælian)
dröjsmål, uppehåll. " jac matte j moth myn wilia bliffwa ther när henne j langan tiid män tha leddes mek ey myket wider then diäffwan (för dwälian, jfr forts.) heller töffwan for hennes fägrind skull" Troj 294.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so dvälian may have also been written as dvælian

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᚠᛅᛚᛁᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back