Dyghdh

Old Swedish Dictionary - dyghdh

Meaning of Old Swedish word "dyghdh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyghdh
2) kraft, förmåga. människiom j sina siäl liknas gudi fadrenom j ene sinne dygd ok makth. som är minnet STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 4: 75. " hon ä r ok lik gudi sonenom j enne sina dygd som är wnderSTandingh ib. ib. eelden glömde sin dygdes kraffter (vim virtutis sue oblitus eST jgnis) ok thyna pilta the frelSTes oskadde J Buddes b 84. criscoollus. .. haffwer dygher som segherSTen" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 468. han (ɔ hauir then dygh ther människian fanger af glädhi oc frygh Vis STen 6. 6) välvilja. sade the (ɔ: borgmäSTare och rådmän), ath. .. jntet hade the och medh henne vtan ere och dygh, som medh ena erlige dandequinne STb 3: 184 (1494). wi tacke eder kerlige för then äre oc dygd i oss altiid beuiST haffue SToria. 1816 ff.">HSH 17: 177 (1523, Brask).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • dygh STb 3: 184 (1494) ; JMPs 294, 299; Vis sten 6 ; -er (pl.) PMSkr 468.
  • digh: -omen SkrtUppb 423.
  • dygdes J Buddes b 84 ),
  • *dyghdha fäghrind ,
  • *dyghdha göma ,
  • dygdha samber ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚵᚼᚦᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Vis sten
Den vises sten. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Back