Dyghdheliker

Old Swedish Dictionary - dyghdheliker

Meaning of Old Swedish word "dyghdheliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyghdheliker Old Swedish word can mean:

dyghdheliker
1) förträfflig utmärkt. j hu8lkom trägaard sotdh eth aldra ärligasta och dygdeligasta trää som kalladis biua Prosadikter (Sju vise mäst C) 231. 5) dygdig. hon. .. wilde evnchte annat göra vthan roleka blifwa j gudz tiänist, oc dyggelighom gärnyngom Hel män 260. en wälburin jwmfru, mykit digelikin til gudz ib.
dyghdheliker
6) god, nådig, mild. " huat var saken ther til at han skoopp verldena - hans eighen dygdelikga godhet Sv Kyrkobr 126. tha skulom wj aldre for lata hans kärlek oc dygdelika nadh som han hawer widh oss giort" MP 4: 224.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • digde- Hel män 260. JMPs 268. dygge- Hel män 260.
  • -likin.
  • -ligh )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚵᚼᚦᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back