Dyghþ

Old Swedish Dictionary - dyghþ

Meaning of Old Swedish word "dyghþ" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyghþ Old Swedish word can mean:

dyghþ
virtus. " "
dyghþ
1) duglighet, förträfflighet. " GO 269, 1065. hiKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla natwr. .. giwer therre natwr som mäst är henne sina mäste fäghrind oc dyghdh" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 39. huru KLemming. 1862.">Alla gerninga öffwas theres dygd wiidhändin pröffuas KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 3: 3125. " thz giordho the fore konungxins dygdh" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1736.
dyghþ
2) förträfflighet, förträfflig enskap, kraft (oftast gudlomlig el. öfvernaturlig kraft). han (Guds son) är renaste speghel oc äptersyyn KLemming. 1862.">Aldra gudz dygdha KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 35. " waar herra ensamen, han är swa fulkomen, at han är KLemming. 1862.">Alt oc hawer KLemming. 1862.">Alla dygdher oc krapta i enne dyghd" ib 78. " KLemming. 1862.">Alla skaVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Padha dygdher oc krapter äre andelika scriwadha i thera (änglarnes) hugh" ib. " þu hauar guþlekan krapt ok dygh" Lg.">Bu 62. gudhz dygd Lg.">Bil 472. " taka thäs häLghä andz dyghdh" KL 131. " sighiande han Vara myKLä guz dygdh" ib 144. iomFru marie dygdh oc forskuldan ib 62. " sancti nicholai dygdh" ib 108. " for Vars härra bref dygþ skyld" Lg.">Bu 190. lät Fresta them olikasto (kors) först ok dughdo enkte som ängin dygdin war mz Lg.">Bil 87. ib 232, 725, 893. thäs häLgha kors dyghd KL 50. " hwat stor dygdh j scripta mKLemming. 1862.">Alum är" ib 7. " böninna dygdh" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 101. ib 72, 107, 118, 246. KLemming. 1860.">Gr 318. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 90, 189, 341. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 338, 350. " eet fingergull ther prisat är aff dygdher full" Fr 878. Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 1926. KLemming. 1862.">Al 4283. " tessa yrte digdhe" LB 5: 82. rosor haffua the dygd ib 7: 4. " kyrwils dygd" ib 100. ib 101. " bazstoffuan haffuer xii dygdhe" ib 3: 46. gKLemming. 1862.">Alanga. .. hawer myKLa dygdher ib 47. " sinciber. .. hawer tessa dygder" ib 49. " mwscatum. .. haffuir tenna dygd ib. "ib 50, 51 o. s. v. hon (ɔ: konan) hawer naturlika minne krapt oc dygdh än mannen KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 84. swa som solen skiner j sinne dygdh ib 2: 334.
dyghþ
3) kraftig gärning. mz dygdhom ok iärteknom KL 134. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 159. KLemming. 1860.">Gr 290, 323. Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa 3.
dyghþ
4) konst, skicKLighet. " ther änga dygdh til örlögh wita" KLemming. 1862.">Al 4283. " mz dygdh thz ordh thu saman lagdhe" ib 162. " ena KLemning. 1860. SFSS.">Borgh konstelik bygdh mz storom priis ok myKLe dygdh" ib 4440. han (drycken) war giordher rät aff dygdh ib 2595.
dyghþ
5) Fromhet, dygd. mer skulde iak þinom döþ VaKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKunna än iak hafþe eigh dygh for þunna Lg.">Bu 74. þe KLemning. 1860. SFSS.">Boþo saman guþleka mz myKLe dyght ib 3. " ther til at hans dygdh wardhe liws oc oppenbar" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 199. - dygd, dygdig egenskap. dyghd är faghr skipelse ok GOdh styrilse manzens til hans hugh ok vilia huru han må rådlika liua Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 17 (43, 18). " thässa thre dygdher, tro oc tröst oc gudz älskoghe, kKLemming. 1862.">Allas gudhlika dygdher" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 315. " trea äru the ther sighias wara gudhlika dyghde. .. thet är hop, tro ok kärleker" Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 18 (45, 19). " äru andre tolf dygdhe, the sik haua til manzens sidhi ok åthäue" ib. " är thera handa huxens staKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKleker thön dygdh, ther hård ok gen wärdlik ting må medh skiälum thula" ib 19 (47, 20).
dyghþ
6) GOdhet, välvilja. " han forstoþ Varra Fru dygh ok höuisco" Lg.">Bu 24. giordho oos stora dygdh (humanitatem)KL 175. af sinne dygdh ok lioflek latir han thik kKLemming. 1862.">Alla KLemning. 1860. SFSS.">Bo 238. " aff hänna dyghd" Van Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.">Iv 199. " thu hafuer mik viist ä dygdh til hofua" ib 5113. ib 5600. KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 3132. Va 39.
dyghþ
7) hjälp. " hawa aff honom trefKLemming. 1862.">Alla dygd" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 256. ib 259. - (dygdh för Frygdh KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 398 .) - JFr hovodh-, o-dyghþ.
dyghþ
1) förträfflig, utmäKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller EriVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; KLemming. 1862.">Albr: Om konung KLemming. 1862.">Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt, ädel. är hiKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla natwr KLemming. 1862.">Aldra renast, oc swa dygdhafull, at hon thol änkte orent när sik KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 39. " at theras Frägd gik dygda ffwl" MD (S) 278.
dyghþ
2) kraftig. " mz fa orþom dygþa fullom" Lg.">Bu 182.
dyghþ
3) med konst arbetad? opVarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.">Pa hans hoffwd een krona aff gul then läth han skina dygdha fwl (möjligen syftar dock dygdha fwl icke på krona utan på han och är i sådan händelse att föra til 4 el. 5) MD (S) 269.
dyghþ
4) full af Fromhet el. dygd, dygdig. do dygþafuldar i guz Friþi Lg.">Bu 209. ib 194. Lg.">Bil 117. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 29. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 124, 313. MD (S) 278.
dyghþ
5) GOd, nådig. " dygdha fuller gudh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 251.
dyghþ
1) kraftlös, onyttig. Lg.">Bil 556.
dyghþ
2) dygdelös, i saknad af dygd. Varest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsVarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.">KS 45 (115, 49), 47 (119, 50). Lg 1004.
dyghþ
1) tecken el. beteckning af kraft el. krafter? hurw stiärnor eller hiKLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MBla tungel äre dygdha tekn KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 1: 67 (snarast att fatta ss två ord).
dyghþ
2) kraftigt tecken el. under. seande dygdha tekn KL 393. KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 387. " j hwilkom stadh hända stoor oc osighilighen dygdha tekn" Lg 3: 260.
dyghþ
3) tecken till dygd. vi formattom enkte dygda tekn the MP 1: 244.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • digdh.
 • dygh.
 • dyg LB 3: 60.
 • dyght.
 • -ir )
 • dyghdha dadh
 • dygda daadh )
 • dyghdha dränger ,
 • dyghþa fulder
 • dygdha- Bil 117 ; Bir 1: 251.
 • dygdhe- Bo 29.
 • dygdho- Bir 3: 313),
 • dyghdha gärning ,
 • dyghdha lifnadher ,
 • dyghdha liverne ,
 • dyghdha lös
 • dyghdelös KS 47 (119, 50)),
 • dyghdha man
 • digde- KS 6 (14, 6)),
 • dyghdha prydhilse ,
 • dyghdha samber
 • dyghþa sten ,
 • dyghdha tekn ,
 • dyghdha tomber ,
 • dyghþa trapa ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚵᚼᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Va
Namnlös och Valentin. Utg. af G. E. Klemming. 1846.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back