Dyghþeliker

Old Swedish Dictionary - dyghþeliker

Meaning of Old Swedish word "dyghþeliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyghþeliker Old Swedish word can mean:

dyghþeliker
1) förträfflig, utmäKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKt. konan sa at träith war faghert oc dygdhelikt at äta MB 1: 136. " mig tyckte thz ware dygdher liicth" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (yngre red. af LKS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK) s. 262. - (?) gaBureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgana. .. är mykit digdhe rot (för digdhelikt?) til mang ting LB 3. 47.
dyghþeliker
2) kraftig, mäktig. " han är. .. dygdhelicast (virtuosissimus) Suasom the yrtin som biin dragha aff honagh" Bir 2: 216. " mz them dygdhelikum thingom som röras magho hwart fra andro" MB 1: 61. " huar en bön gudhelika läsin j mässonne är mykit dygdelikare oc krafftelikare än annars stads läsin" Su 304. dygdelika krapter ib 197, 379. Bo 110. MB 2: 374, 387. Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 226.
dyghþeliker
3) förtjenstfull. " räknas han (ɔ: fatikdoMBir).. . dygdhelikin (virtuosa)" Bo 128. Bir 2: 300. LfK 130.
dyghþeliker
4) skicklig. " them hafwer giort en dygdhelik hand" Al 7474.
dyghþeliker
5) duglig. " mäþ dyghþelekom lifnaþe" Bu 8. " medh höueskom ok dyghdelikom åthuenom" KS 13 (30, 14). " thz godt och dygdhelikit är ib. "ib 22 (53, 24), 28 (71, 30). vitur man ok dyghdelikr ib 22 (53, 24). han är dygdhelikin Bo 6. Bil 916. Bir 1: 22, 56, 139, 345. " til Allo war hon dygdeligh" KS-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2928. hedherlike oc dygdhelike quinno fru katerine SD NS 1: 580 (1406). hans dygdeliga frägd (fama virtutis ejus) wt widdes Alla wäghna MB 2: 303.
dyghþeliker
6) god, nådig, mild. thit dygdhelica tholamodh Bir 2: 265. mz thes dygdhelica gudzins hiälp ib 4: 129, 130. Jfr ful-, iäm-, o-dyghdheliker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • dygdhelikin.
  • dyghþeleker. dygdeligh. dygdherliker.
  • dyghdoliker: -liko MB 2: 387),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚵᚼᚦᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back