Dylia

Old Swedish Dictionary - dylia

Meaning of Old Swedish word "dylia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dylia Old Swedish word can mean:

dylia
L.
dylia
1) dölja. " thz SOm vm nattena görs är dult oc hult for hans öghom" ST 374. sannindena dölia EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 55. STerfolk. Utg. af F. A. DahEGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lgren. 1875.">LfK 152. döMDes olaff. .. for döls mool han dölde en kedel SOm hans barn ffaan vnder i viSTehwss SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 154 (1507). - dylia mädh nokrom, hjälpa någon att dölja (ett brott), underlåta att röja. huilken SOm dyll mz then SOm orenlicheet bäär i forscriffne rwm SO 188. MD (S) 297. " skal jak mz tik thetta mordh dylia" ib 298. huilken hosbonda tz weth mz sin swen och dyll tz mz hanom SO 147. " lib 148, 308. "
dylia
2) hålla inne. döMDes lauri. .. ij pund korn wt SOm han haffuer dölt i tw aar SToria. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.">BtFH 1: 182 (1507). " döMDes thomas rarie sak til XL m. för dolzmol han dölde ij pund malt SOm war for slotzins tEGil wid wtloffuat aff hwaria fferding" ib 222 (1508).
dylia
3) neka, förneka. " med ack. dyll man gield" MEG (red. A) 56. ib (red. B) 61. EG 65. " witis thz honom ok han dyll thz" ib 63. ib 65, 67. - abs. SD 1: 669 (1285, gammal afskr.). hon dolde oc thz kunne ey pröwas MB 1: 224. " hon dulde oc nekadhe at thz aldri war" ST 457. " dyl han sidhan tha nämpne huar thera SOm käre ok dyl siex män aff gardhenom" MEG (red. A) 54. vägra (att lyda). döl äller wandher ey SO 21.
dylia
4) inför domSTol med EGen el. edgärdsmäns ed bekräfta sitt nekande. wil han dylia dyli mz xij mannom aff gardhenom MEG (red. A) 54. ib 55, 56, (red. B) 58, 59, 61. EG 66.
dylia
5) ? är allä ting dwlde och allä ondh ordh SO 26.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • dölia LfK 152 ; MD (S) 297.
 • döla Di 285.
 • dölige SO 95.
 • dyll.
 • döl.
 • döll.
 • dolde.
 • dölde.
 • dölder.
 • dylia in , hålla inne. dömdes sigwrd. .. för dolsmol som han dölde konu[n]gx skat in med sigh BtFH 1: 142 (1507).
 • dylia undan ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᛚᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back