Dynia

Old Swedish Dictionary - dynia

Meaning of Old Swedish word "dynia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dynia
dåna, bullra. " iordhin skAlff ok donde fast" Al 3343. - opersonl. tha tok til at dynia Lg 38.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • donde) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚿᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back