Dyr

Old Swedish Dictionary - dyr

Meaning of Old Swedish word "dyr" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyr Old Swedish word can mean:

dyr
dörr. "bifores rium pe eor twenna dyr et hic et hec biforis et hoc bifore thz tw dör haffwr" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 55. - bildl. döden är foe dörena J Buddes b 162. hempdin war nw for durumen Hel män 210. dörana ärw ypna til hwilona Skrt Uppb 54. tha athirlyktis j manSTum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUm STadhum andhelikx wndhirSTandz door, j them som wanskelikit haffwa wndirSTandit SpV 34. Jfr badhSTovu-, bodha-, brudha-, farSTovu-, gildSTuvu-, himins-, iärn-, kamara-, kirkio-, kirkio gards-, källara-, käktara-, lönda-, mak-, spiskamara-, STen-, STenhus-, STuvu-, sälla-, vinds-dyr.
dyr
7) ss tillnamn. " criSTiärn doraswen STb 1: 118 (1477). -" ib 136 (1477) , 330 (1482).
Alternative forms or notes:
 • dör.
 • dor Fredrik ed. Noreen 327 (jfr E. Noreen Studier rör. Eufemiavisorna 2: 30). dorr: -an JTb 93 (1512).
 • door SpV 34.
 • dyr GU C 20 s. 55. dör ib. dörar: döra (ack.) Mecht 231. dörana (nom. med art.) Skrt Uppb 54. (ack. med art.) STb 1: 440 (1461, burspr). döror VKJ 8 (1447).
 • dörer STb 4: 101 (1505).
 • dorenna (med art.) Mecht 232.
 • dwrom Mecht 231. durumen (med art.) Hel män 210 ), urspr. f. pl., sedemera f. sing. (Mecht 291. JTb 93 (1512) etc.) L.
 • *dura brytare
 • dörc- GU C 20 s. 28),
 • *dura dränger
 • döre- )
 • *dura gat
 • dora-.
 • döre-.
 • -ir) ,
 • *dura gudh
 • *dura gäte
 • dorogäthe )
 • dura haki
 • dura iärn (doreSSkb 33 (1501-02), HLG 2: 115 (1523). döra- STb 3: 373 (1498). döre- ib 381 (1498) , HLG 2: 59 (1517). dörre. ib 15 (1510) , 56 (1517)),
 • *dura iärns hul
 • *duramällom
 • *dura studh
 • döra stodh )
 • dura sven (dora- HLG 1: 48 (1446). STb 1: 118, 136 (1477), 330 (1482). döra- Arnell Brask Biᴵ
 • dura trä? , se dyrträ.
 • dura vaktare
 • döro- ib s. 340),
 • dura vardher (dörrevord),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
J Buddes b
Jöns Buddes bok. Utg. genom O. F. Hultman. 1895.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back