Dyrkan

Old Swedish Dictionary - dyrkan

Meaning of Old Swedish word "dyrkan" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyrkan Old Swedish word can mean:

dyrkan
1) dyrkan. " " Bu 51. MB 1: 483. " gudz dyrkan" ib 496, 498, 503. hedhir girin är diäfwlsins dyrkan Bo 96. Jfr afgudha-, diäfla-, gudha-dyrkan.
dyrkan
2) flit, ifver, omsorg. vm man läggr ofmykla dyrkan ok äruode å sin mat KS 43 (111, 46).
dyrkan
3) iakttagande, tystonna dyrkan (cultus) Bir 4: 60.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚱᚴᛆᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back