Dyrkare

Old Swedish Dictionary - dyrkare

Meaning of Old Swedish word "dyrkare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyrkare
person som tager (något) i akt, person som iakttager (rättfärdighet etc.). " rätuiosonna dyrkare ällir älskare, lathir ekke ensammen räddoghan dragha sik, wthan godha astwndan j hwilke han manas ok idhkelika dragx til goth, än thän som rätuisonna dyrkare (cultor insticie) är, aff ensa[m]pnom räddoghanom, han dragx ekke aff godhe astwndan" SpV 536. - utövare. alle dygdha dyrkara (virtutum cultores) SpV 153. - Jfr himils dyrkare.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚱᚴᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back