Dyrklika

Old Swedish Dictionary - dyrklika

Meaning of Old Swedish word "dyrklika" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyrklika Old Swedish word can mean:

dyrklika
1) dyrt. " sälia honom swa dyrlika som han mäst kan fanga" KLemming. 1862.">Allius. 1845.">PM 35.
dyrklika
2) dyrbart, härligt, förträffligt. kirkia dyrlika bygdh Bil 875. " mz rika fradzsarenom hulkin dyrlica KLädDis" MP 1: 19 Iv LXXV. KLemming. 1862.">Al 308, 7503. Di 245. loktar. .. dyrlica KLemning. 1860. SFSS.">Bo 147. Su 176. MB 2: 361. " köt war dyrlika reet" KL 76. " kände honom at helsa iomfru mariam swa dyrlika KLemming. 1862.">Al KLemming. 1862.">Alle vndradho" ib 93.

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • dyrliga MB 2: 361.
  • dwrligha Di 245 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚱᚴᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back