Dyrluktande

Old Swedish Dictionary - dyrluktande

Meaning of Old Swedish word "dyrluktande" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyrluktande
med härlig lukt, välluktande. sedan fik hon honom en dyroktande smöria Troj 18. " hector sath owanskader aff the dyrlwaktande smörian han war smorder oc bemängder mäd" ib 196.

Additional information: p. adj.

Alternative forms or notes:
  • -loktande )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚱᛚᚢᚴᛏᛆᚿᚦᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back