Dyrsten

Old Swedish Dictionary - dyrsten

Meaning of Old Swedish word "dyrsten" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dyrsten
= dyrbära sten. carbunc[u]us ena handa dyrsteen kol enahanda sooth GU C 20 s. 79. om naghor dyrsten vorte funnen j träkenom hwar vilde hanom lathä i blandh syna könsteliga hafwor för än han vare rensadher aff alla smytto SvKyrkobr 147.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᚱᛋᛏᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back