Dysing

Old Swedish Dictionary - dysing

Meaning of Old Swedish word "dysing" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

dysing
med bjällror besatt bälte (af metAll). han gaff them. .. sölff oc gul bade dysing oc smijde RK 1: (Albr) s. 211. här karl haffde sik klät mädh sin ridderleka skrudh. .. mädh silff bälte, dysing oc fating oc hAlsbandhe BK 208.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚦᛦᛋᛁᚿᚵ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
BK
Margaretæ de Sancta Birgitta Chronicon. Ed. E. Rietz. 1844.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back