E

Old Swedish Dictionary - e

Meaning of Old Swedish word "e" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

e Old Swedish word can mean:

e
1) tid. " then skat the gawo aff gamblo ee" Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 3472 (kan äfven föras under 2).
e
2) det genom tiden stadgade, sed, sätt att gå till väga. " swa är mins herra Alexanders ee" Al 2302. ib 8648. " siwkdoom ok wanhelso tha fa the som blifwa vnder tholikt ee" ib 6138. " han wille cleophilis se henne pAlathz oc henna ee" ib 8064.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • ee )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
➞ See all works cited in the dictionary

Back