Ebrezker

Old Swedish Dictionary - ebrezker

Meaning of Old Swedish word "ebrezker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ebrezker
hebreisk. " allo ebreizko folke" ST 332. ebrezST maal STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 167. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 128. Su 310. - SubSTantivt. greezske korradhe mot them som crisne varo af ebräcsom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 142. - Jfr hebrezker.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • ebrezsker: -zsco Lg 128. ebräsker. ebreizker. n. ebrezst KL 167.
  • ebretz Su 310 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛒᚱᚽᛋᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back