Edher

Old Swedish Dictionary - edher

Meaning of Old Swedish word "edher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

edher
ed. "sage martin STadhenom tieniST oc giorde sin edh" STb 1: 62 (1476). " tecktes eder ok vilia draga til minnes naar then eed gaar uth thenna knectä eder sworid haffue" SToria. 1816 ff.">HSH 17: 88 (1532, Brask). tesse förskriffne ärende haffwe wj rätteliga ransakadh. .. ok giorth wor helgans eedh thär vpaa Uppl Lagmansdomb 110 (1492). STb 5: 16 (1514). kesaren sade: wedh myn edh skal. .. han ekke döö j dahg Prosadikter (Sju vise mäST C) 236. - ed, bedyrande. tha swoor han om sinä dyra eedhe, at han wilde bliffua baade widh sawtala och hallia, eller han skulde giffua sith hiöärtablodh wth SToria. Utg. af E. Grönblad. 1857.">FMU 4: 454 (1473). owir all thing flyen syni mine at vänias til edha, swärin hwarie vm hymil ällir iordh, ällir nakan annan eedh, idhar edhir wari swa, thät är, thät är, ällir ney, ney, hwa idhekelika hafuir edh i munne i honum är litin gudz kärlekir oc känning Hel män 139. jach haffwer takith gud[z] napm fafengelica i myn mwn, sworith myk meen ok lwgith oc warth liwgara mz edhom om gwdz dödh SvKyrkor 308. Jfr fdhernis-, skrymto-, vredhis-edher.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • eidh FMU 3: 211 (1431, avskr). edhom (dat. pl.) ib 4: 347 (1470).
  • ädh STb 4: 343 (1513)),
  • edsbär (-ber: -t Swartb 434 (1419). - bar (för -bart) ib 467 (1458): -t SD NS 3: 112 (1466, avskr.). -br (för -bört) FMU 3: 211 (1441, avskr.)259 (1442)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
FMU
Finlands medeltidsurkunder. Utg. af Finlands Statsarkiv genom R. Hausen. 1--5. 1910--28.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
Uppl Lagmansdomb
Upplands Lagmansdombok 1490--1494. Utg. af K. H. Karlsson. 1907. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back