Egheliker

Old Swedish Dictionary - egheliker

Meaning of Old Swedish word "egheliker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

egheliker Old Swedish word can mean:

egheliker
1) egen. " antwardha en delin klostreno af sino godze ok halda annan eghelikin" Ber 134. " at ägha eighelikit" ib. " eghelikx ägho laster" LfK 201. vm. .. andra eghelika personlika nytto PM 30.
egheliker
2) egendomlig, utmärkande. " thz husit. .. hawir fyra eghelik thing (proprietates)" Bir 3: 181. viste naturlica eghelikit vara iheSu christo at hela syndogha MP 1: 31. ib 56. " tholkin (näml. matta), som äglikin oc behöffuelikin är tholko sacramento" Su 271.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • eghelikin.
  • eighelikin.
  • äglikin )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back