Eghelikhet

Old Swedish Dictionary - eghelikhet

Meaning of Old Swedish word "eghelikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eghelikhet Old Swedish word can mean:

eghelikhet
proprietas.
eghelikhet
1) egendomlighet, egenskap. atskilde j personnan eghelikhet (om personerna i gudomen) Bir 3: 300. ib 448. thes (tingets) naturlica eghelikhet MP 1: 31 haffwer. .. hwart thera j segh fira eghelighether PM XXXV. LB 9: 117, 118. Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 354.
eghelikhet
2) egande, egendom. " af eghelikhet iordrikis thinga" Lgren. 1866.">Ber 132. " haffde sik swa näktat aff alle sinne eghelikhet" Lg 3: 295. Lgren. 1875.">LfK 3. 4.
eghelikhet
3) det förhållande att man besitter el. vill besitta enskild egendom, uppfattning af något ss sin tillhörighet (hvilket betraktas ss en synd för munkar och nunnor). eygelikhet är swa fördömelik syndh Lgren. 1875.">LfK 10. VKR 21, 74. Bir 3: 86, 4: 29. - på grund af orätt öfversättning. aldra godha tingha fuLBordelik eghelikhet (satietas, troligen läst proprietas) Lgren. 1866.">Bergström. 1868--70.">Su 19.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • eighelikhet LfK 4.
  • eygelikhet ib 10.
  • -ir )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back