Eghelikhet

Old Swedish Dictionary - eghelikhet

Meaning of Old Swedish word "eghelikhet" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Alternative forms or notes:
  • eg(h)lighet(h) Mecht 348. GU C 20 s. 201. ägelikhet SprV 138). f. 1) egendomlighet, utmärkande egenskap. malmernes egelight är smelta och rinna i eldedom PMSkr 634 (senare avskr.). solen haffwer thre eghelighethe r (propriedates) Mech 17. min ffadher haffwer j sigh ffäm egeligheter. fförsta är ffaderlihge, annadh enhet, tridhie alzmäktoghet etc. JMPs 45. the ffäm egeligheter som sonenom til höra, swa som är somlighet, ordh, wisdom, aterlösilse, oc dhanna ällir lastanna framlop til matto skikkat, tilbör at thu nw thera äglikhet ok ganglikhet, oc hwilkin the j sik äru. .. gör for wara asyn makraledhis synleghen SpV 138. - förträfflig egenskap? dos. .. morgom gaffua egligheth dygh ok guffua GU C 20 s. 201. 2) ägande: egendom. alth thz goth jak haffwer ok alth thz jak haffwer lidith, til enkanneligha eghelighet haffwer jak them thz giffwit (omnia bona mea et quæcumque pertuli speciali proprietate eis donavi) Mecht 44. " alth thätta giffwe jak thik til eghelikhet (hæc omnia tibi proprie dabo)" ib 89. Jfr eghlikhet.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚵᚼᚽᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back