Eghindomber

Old Swedish Dictionary - eghindomber

Meaning of Old Swedish word "eghindomber" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eghindomber
eganderätt, besittningsrätt, egendom, besittning. " alt thättä for:de gotz mäth alle sinä tillaghä oc eghendom" SD NS 1: 112 (1402). at jäk. .. hawir sold, vpladit oc afhänd fran mägh. .. al thän deel, rätigheed oc eghändom som jäk fek. .. i thissä gotz ib 159 (1402). " mynä bröthräs oc myn deel, lod oc äghendom, som the oc jäk äghä innen hielmerydh" ib 218 (1403). ib 219 (1403) o. s. v.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • äghendomber.
  • eghedomber: -dom SD NS 2: 72 (1408).
  • äghedomber: -dom ib.
  • egiädhomber: -dhommä SD 4: 585 (sl. af 1400-talet)),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚵᚼᛁᚿᚦᚮᛘᛒᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Back