Eghna

Old Swedish Dictionary - eghna

Meaning of Old Swedish word "eghna" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eghna Old Swedish word can mean:

eghna
L.
eghna
1) göra til egen, tillegna. med ack. och dat. kennes jak mik. .. haua oplateth oc eghnat. .. herra hakone. .. alth thet gooz SD 5: 6 (1348). " kunde ey friä ok eghnä for:da herrä beynte niclisson thet godz. . ., som han honom salt hafde ib" NS 1: 534 (1406). " ib 2: 300 (1410, gammal afskr.), 303 (1410). ängen skal sik enom nokra guz naþe egna" Bu 153. " eghna sik hänna goz ok rikedoma" STenianus. Se Lg.">Bil 485. SD 4: 466 (1335, nyare afskr.). MB 1: 23. STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 357, 3: 28, 399. ST 480. - med ack. och prep. undir. affhända the sik fornämpda jordher oc eghnar hwar thörra vnde annan SD NS 2: 338 (1410). SD 3: 323.
eghna
2) ämna, tillämna (åt någon till egendom). " i them wsla STadhenom jericho waro nakor the thing som eghnadh (profutura) waro minom almogha" STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 79.
eghna
3) egna, helga. " eghna thz sinom affgudhom til dyrkan" MB 1: 485. " eghnas löghirdaghin enkannelcia varefrw" Bo 219.
eghna
4) tillegna sig. " egnaþe ranet" Bu 418. ib 519. MB 1: 22, 179, 182, 183, 257.
eghna
5) ega, besitta. " fwl diäfwl eghnar (possidet) swa faghra siäla" STenianus. Se Lg.">Bil 712. iwdha eghnadho jerusalem fra zorababels daghum oc til epter wars herra pino MB 1: 28. ib 202, 333, 373. eghna ater, återförvärfva. eghna ater iwdha land MB 1: 11.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • eyghna: -ad ST 480.
  • äghna: -adho Bir 3: 399.
  • ägna.
  • änghna , se afeghna.
  • -ar ,
  • -aþe ,
  • -aþer )
  • eghna til ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚵᚼᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back