Eigh

Old Swedish Dictionary - eigh

Meaning of Old Swedish word "eigh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eigh Old Swedish word can mean:

eigh
L.
eigh
1) ej, icke. " ey kombir skadhi een til by" GO 196. þe þingh. .. som eigh finna ii biblia scriueth Bu 6. " han saghþe sik vara diäwl ok eigh man" ib 8. " var fru guz moþer härbärghiaþe guþ ii ior[r]ike eigh at eno andeleca. .. vtan ok licamleka" ib 15. " i ey man (in non hominem) wmvändis hwar man" Ber 207. - i fråga om hvarpå väntas ett jakande svar. läs thu ey röwaran mz eno ordhe oppa korseno haffua förskullat paradySum Su 147. " i synnerhet i förening med hvat. hwat ey giordhe iak thin wilia fiurtan aar" KL 111. " huat ey gräth thu saarlika oc swkkadhe tha thu saa oc hörde thän wngha daran" Su 14. ib 13, 30 o. s. v. - i fråga hvarpå väntas ett nekande svar. hafwer thu ey (numqvid; du har ju icke) thänkt ensamma rätwisa män ok them som menlöse äru. .. sätia thik näst Su 414.
eigh
2) aldrig, än. " haua ärona til hulka ängin kunne koma äpte syndena fore thänna daghin ey var han swa GOdhir (nullus quantumcumque justus)" Bo 253. om hon haffwer hafft eghit, wari ey swa lithet, tha syndade hon dödhelika LfK 153. " tha hon mz smälek oc trysko gör moth förmanzsens blodh, wari ey swa lithet thz som förmannen alwarleka byudher ällar förbywdher" ib 155 (dessa ställen skulle kunna hänföras äfven till ä, hvilken partikel nåGOn gång skrifves ey).

Part of speech: ab

Additional information: (Bu 6, 7, 8 o. s. v.; Hästläked. i AS 136 .

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • aktadey ib 190),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛁᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
➞ See all works cited in the dictionary

Back