Eigh

Old Swedish Dictionary - eigh

Meaning of Old Swedish word "eigh" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eigh Old Swedish word can mean:

eigh
L.
eigh
1) ej, icke. " engin taki sich thät til at troo, at än the ieronimus liknas iohanni baptiSTe oc apoSTlomen petro oc paulo, at them görs thär mädh nakar orättir mey ey mädh allo" Hel män 178. " aldrigh fanz swa troen wen, nokot sin, at han ey jw nokot lithit swik giordhe" Mecht 244. " mädhan swa är, at blomSTranna natur giffwer aff sik godha jwkt, haa thwäkar thär om, at ey gör ok saa lilian" SpV 26. " hwa twäkar thär om, at nw j warom tima badhe j blandh män ok qwinnor, är ey kriSTna människio lyfte ok thro mykit waffrandhe" ib 88. - eigh for ghy, icke för ty, dock. mik fates än nw !UDDA_TECKEN? (1/2) pund; meen i forty jak lather wäl tik qwith STb 1: 399 (1482). hade jach funnet tik vtan porten och jach hade warith wiidh myn heST, jach skulle hwgit tik STyckie fran STyckie. än ey for thy, thet STaar tik än fullelica j fatidh ib 2: 250 (1488).

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • eig Arfstv 103 (1473)

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛁᚵᚼ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back