Ekebiälke

Old Swedish Dictionary - ekebiälke

Meaning of Old Swedish word "ekebiälke" (or ekebiælke) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ekebiälke (ekebiælke)
ekbjälke. xiiij (14) öre, som han ladhe vth for nagell, tunno oc ekebelke Skotteb 43 (1460-61). stora ekebiälka mällen wäggiana PMSkr 163.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so ekebiälke may have also been written as ekebiælke

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -belke Skotteb 43 (1460-61) ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚴᚽᛒᛁᛅᛚᚴᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back