Ekekarter

Old Swedish Dictionary - ekekarter

Meaning of Old Swedish word "ekekarter" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ekekarter
ekbark? " ower allan hans likama opp wäxandes hardasta rwffuor som leke karter" Lg 670.

Part of speech: nn

Additional information: m.?

Grammatical aspect: m.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚴᚽᚴᛆᚱᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
➞ See all works cited in the dictionary

Back