Ekia

Old Swedish Dictionary - ekia

Meaning of Old Swedish word "ekia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ekia
eka, ekstock. " GUlus li genus nauigii pede (för pene) rotundum ad modum GUtturis potest dici ökia" GU C 20 s. 424. " ekior fördhos j härenom mange til ath faa öffwer älffwer oc wathn" PMSkr 139. " mölnaren skal haffua sin eghen ökia widh quernena Arnell Brask Biᴵ 26. "ib 28. " laat lopdraga batha oc ökiör" Brasks Cal 273.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Brasks Cal
Calendarium oeconomicum avskrivet ur en gammal på Linköpings bibliotek förvarad hushållsbok (fr. 1513--27) efter biskop Brask. Efter avskrift av Per Kylander tryckt i Linköpings bibl:s handl. I s. 263--74 (1793).
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back