Ekia

Old Swedish Dictionary - ekia

Meaning of Old Swedish word "ekia" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

ekia
eka, ekstock. Jfr HylténCavillius, Vären och Virdarne 1: 23 f. stigho. .. wthi ena ekio Lg 3: 391. ib 392.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back