Eldbrander

Old Swedish Dictionary - eldbrander

Meaning of Old Swedish word "eldbrander" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

eldbrander Old Swedish word can mean:

eldbrander
L.
eldbrander
1) brand, eldsvåda. " stadhen mz eldbrandh fördarffwandes" MB 2: 33. " skade som them fatigom hände. .. medh skepbrot eldbrandh och hordhe aar" FH 1: 150 (1495, gammal afskr.).
eldbrander
2) brand, eldbrand. " eth brinnande bloss äller en elbrand" MB 2: 117.
eldbrander
3) bränsle. " ad sepes recuperacio et ad vsum suum coMBustio, wlgariter dictum eldbrand et garthæfangh" SD 6: 220 (1350). - Jfr eldebrander.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • elbrander )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛚᚦᛒᚱᛆᚿᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
➞ See all works cited in the dictionary

Back