Elder

Old Swedish Dictionary - elder

Meaning of Old Swedish word "elder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

elder Old Swedish word can mean:

elder
1) eld. garden. .. som her STen STure lot sancte örien aff brenna och eldh vtj satte, tha fiendenne kome fran STekith jn fore STadin STb 3: 339 (1497). - eld; bål. ty dömpdes hon till eeldin STb 1: 117 (1477).
elder
2) sacer ignis, ett slags sjukdom. Jfr Grön, Altnord. Heilkunde s. 99 f. - himilsker eleer, en utslagssjukdom hos får. faaren faa hemmelskan eldh them eldhen säges wara oboteliken PMSkr 241. Jfr hälvitis-, kol-, liughn-, skärsl-, skärslo-, skörhets-, skörlifnads-, värme-, värmis-, älskogs-elder.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • eller GU C 20 s. 282.
 • älder: äldhin MP 5: 133.
 • äller: ällin ib 7.
 • el: -yn HLG 2: 49 (1516), -in ib. eelder: eeldin STb 1: 117 (1477). ack. eel Vis sten 4.
 • eledh GO 52. ild STb 4: 221 (1511), 295 (1513): -en ib 5: 44 (1515) ),
 • *elda kar
 • eldhe- )
 • *elds flodh
 • -flödh: -in Hel män 267 ),
 • *elds lius
 • -liuss PMSkr 6023 (senare avsskr.)),
 • *elds spadomber
 • elz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back