Elder

Old Swedish Dictionary - elder

Meaning of Old Swedish word "elder" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

elder Old Swedish word can mean:

elder
L.
elder
1) eld. " the fyra elementa som är vädher och vatn iordh oc eldher" Pa 16. PM XXXIv. " swa som eldin ok hitin KLemming. 1862.">Aldre at skilias" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 115. " kom elder aff himpnenom oc brände abels offer" MB 1: 162. " eldir kom lös" KL 126. öpte och gKLemming. 1862.">Al som han ii elde laghe Bu 8. brännande swa som iärn j elle KL 124. " herra iwan. .. slaar sik eld" Iv 2561. " KLemming. 1862.">Alle skrape eldh til sin kake" BSH 5: 441 (1511). Su 423. " syntis honum en KLemming. 1862.">Aldra störste brännande eldher" Pa 16. tende storan eld Bu 22. " wi wiliom elda böta" KLemming. 1862.">Al 6179. - eld på smälthärd, härd. ingen bryte mer en sin retta eeldh BSH 5: 512. (1512, nyare afskr.). hoo som annen trenger fra sin eld ib. " hender naghen forsymma sin eldh" ib. " the eeldha, som nw i forBud tagna äre ib 513. "
elder
2) sacer ignis, ett slags sjukdom. PM LIII. ältir borth thän illa eeldh LB 3: 141. for wtlenska elden ib 7: 23. " for ten onde oc vilda elden som kKLemming. 1862.">Allas vtlenska eld" ib 300. - Jfr asikkia-, brännestens-, bäru-, forSumilsa-, hälvitis-, kol-, kärleks-, liughn-, mordh-, skogh-, skorstens-, skärsla-, stekara hus-, stuvu-, utbyrþa-, vaþa-, vangömo-elder.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • eeldher.
 • eller MB 2: 79 ; " ellir " Gr 299 ; MP 2: 250 ;
 • ellin ib; Bo 232 ;
 • elin ST 121.
 • illdher LB 3: 194.
 • eld.
 • el MB 2: 137.
 • elde.
 • elle KL 124 ;
 • ellenom Bil 87 ; Bir 2: 138. -ar),
 • elda tunga
 • eella- )
 • elds band
 • eldz.
 • eldez )
 • elds gnista
 • eldz- )
 • elds hiti
 • eldz- )
 • elds kula
 • eeltz- )
 • elds lughi
 • eldz- )
 • elds sior
 • elds slef
 • eeldhz- )
 • elds studh
 • eldz- )
 • elds tunga
 • eelz- )
 • elds ughn
 • eldz wngn )
 • elds vadhe
 • ellz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Pa
S. Patriks-Sagan. Utg. af G. Stephens och J. A. Ahlstrand. 1844. Ett inom parentes tillagdt Tung betecknar den i samma band utgivna legenden om Tungulus.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
➞ See all works cited in the dictionary

Back