Emker öl

Old Swedish Dictionary - emker öl

Meaning of Old Swedish word "emker öl" (or emker øl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

emker öl (emker øl)
öl från staden Einbeck (Eimbeck) i Hannover. xxv stopp emker öll Skotteb 369 (1461, Kämn). Jfr emisker.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so emker öl may have also been written as emker øl

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᛘᚴᚽᚱ:ᚯᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back