En

Old Swedish Dictionary - en

Meaning of Old Swedish word "en" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

en Old Swedish word can mean:

en
L.
en
räkneord. unus, en, en enda. " gitär þätt. .. pröwät oc fulkoSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnatt in till eens twEGgiä eller þriggiä" SD 5: 377 (1344, nyare afskr.). än är sandar guþ EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 182. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 7 (16, 7). " aff eth haar ok eth wardher man skAlloth (cAluum deciduus crinis facit unus et unus)" GO 98. " manzens houþ SOm eet hauar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flere vit" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 185. " thy är j tholko eet (unicum) raadh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 59. thz mat thu väl ledha til enna thänkilsa (in unam meAllius. 1850--54.">Ditationem) STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 88. " hwilkin tima marghe män skulo saman wara, tha skulo the Alle wara ene (utgöra ett helt), antiggia et rike eller en STadh eller en STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boskap" MB 1: 102. " sagde iheSus thil then ena (ene, ende), SOm atir kom" STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 279. - i förbindelse med tiughu o. s. v. böþ enom manne ok tiughu EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 140. - i förbindelse med följande annar, þriþi. þär af taka en lutt vi, annan maAlsäghanAllius. 1850--54.">Din, oc þriþä näfnden SD 5: 378 (1344, nyare afskr.). en lutin takin wi, annan mAlsäghande, oc þriþiä hundärit ib. skipaþo een delen tel guz mönSTar ok þiäniST annan fatöko folke þriþia sik ok sinom STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Boskap EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 3. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 18. " een saar ok annar skrä thrän tridhi wäth ey hwat han faar" GO 401. " bFMan och G. Stephens. 1849.">Ivte opp a thinge eno oc andro (d. v. s. på två efter hvarandra följande ting)" STadga för mädhAl tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 74. - den ene af två, oftaST i förening med ett följande annar. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 7. " en af þöm skAl vara domärä vm All mAl vm et ar oc annär þerrä vm annät" SD 5: 638 (1347). " fäSTir han een fotin j bradhina oc mz androm leta han huar han maghe fäSTa fotin STadhelica" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 210. ib 229. tha tAlar then ene til then andra (Cod. B en til annan 549) MB 1: 230. " giwer mera nadher enom än androm" ib 448. ib 449. " en het erper oc annar het örtwn" Allius. 1850--54.">Di 204. then ena (för ene) het EGgerd oc annar ake ib 173. " hafde tha miST sit ena öga ib 171. Jfr annar. - Superl. ende. mz et enaST ordh" STadga för mädhAl tridhiung i Trögd. I SmåSTycken på Forn Svenska.">TB 71. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl (Cod. C) 1979. MB 2: 46, 59, 108. " millaSTom oc enaSTom gudhi" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 452. " then eniSTe man i kwnne slaa edher liit til" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 86 (1506).
en
2) en och samme, samme, enahanda. " finGO een anSuar af Allom" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 152. " han döpte tel criSTo a enom dagh þry þusand carmen" ib 100. " the badhe tholdo dödh vm een dagh ok i enom STadh" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 177. manne ledhis rat widh een math GO 339. " willo wi bedhas os Allom ena graff mz thinne redhas" Al 10498. nat ok dagh är thöm All een STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fl 1035. " ängla natwra är ey All en vtan mangfAld at tAle" MB 1: 491. All the thing SOm lydha nakrAlund vnder et the äre nakrAlund All een ib 36. " ib (Cod. B) 538. en ok thän sami, en och samme, den samme. thän same tekna eeth oc thz sama" ST 400.
en
3) enig, ense. " matto the Aldrighen wäl enar wardha" MB 1: (Cod. B) 536. " hwem thessa kunde wardha eena then (den om hvilken desse kunde varda ense) sculle thera höfuitzman bliffwa" EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 2284. " the. .. wordhe thes eena" ib 2451.
en
4) SOlus, ensam. " SOm een skAl skyt föþas af renne mö vtan smit" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 63. " ängen skAl sik enom nokra guz naþe EGna" ib 153. ib 495. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 4 (7, 4). FMan och G. Stephens. 1849.">Iv 3948. thz ena jak siälwir giorde SOm är synAllius. 1850--54.">Din STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 385. aff ensaSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPne ok enne gudz dygdh ib 2: 113. tröSTa sins ens skiälum ok rådhom STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 72 (176, 79). mädhan the ganga twe ene saman MB 1: 200. ib 376. Bil 610.
en
5) en, nåGOn. " en þera" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 173. " en mötte hanom" ib 172. " nero böþ enom göra SOm han baþ" ib 102. länte enom. .. hundradha skillinga STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 22. " sinom enom riddara (en sin riddare, en af sina riddare) han thz bödh" Al 5869. " en hans Allius. 1850--54.">Dicipulus" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 100. " gvz ängel kom een dagh tel ioakim" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 4. " aff nakre enne släkt (af en viss slägt)" MB 1: 449. " ginSTan sprang aat hänne en riddarin (en af riddarne)" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 342. " gik en quinnan (en af qvinnorna) Allius. 1850--54.">DiärSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flica fram" ib 372. faar man en dräpa MB 1: 335 " jak screff ede till. .. hwad for en jak haffwer till granne" STycken på Forn Svenska.">BSH 5: 381 (1509). - man. en bether AldrEG wel med then hwnd man scAl drage till skogx FM 645 (1516). är bätre at en tigher än mena onth then han GOth sigher EGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4840. SO 19, 20. - pl. i förening med följande räkneord: omkring, ungefär. tetta varar vider ena sex eller viij timar LB 7: 311. i blandh ene x eller xij EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bugxskin STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 352 (1503). - i samma användning äfven formen en oböjd. met en hundrade swenne SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 6: 84 (1495, afskr. fr. 1500-tAlet).
en
obeST. art. en. " af eno hAlwu lifspunAllius. 1850--54.">Di vax" SD 5: 563 (1346). " eet helt par cläpä ib. een kAlc" ib. " wi hafuum giort et skipte" ib 6: 180 (1350). " en ridare riktar ok miok rumgiäuir" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 18. þa en höghtiþ com ib. " var þär en väþur i hans like ib 102. runno hans öghon SOm en kälda" ib 100. " äftir ens trulkarls radhe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 18. " giordhe. .. sik fulottan oc eet wtwrak af Allom" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 30. " SOm en gudh oc ekke SOm man" Al 225. " et grySTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt leon hawer til sidh at sla margh sma Allius. 1850--54.">Diwr nidh" ib 83. " ligge j torneom ena siw nätter" MEG (red. A) 55. - en sättes efter ett af sva förEGånget adj. (jfr sva). war swa mäktogh en man Al 707. - i pl. swa margh en land Al 2895. nåGOn gång efter Alder. vm Alt et aar STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 40. Bruket af en ss obeSTäMD art. är i lagarne sparsamt, i EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu och MB 1 " oftare förekommande, men icke Allmänt. - gen. sing. ens, se detta ord. - Superl. n. i obeST. form. ss adv. enaST, endaST. ey var i cloSTreno vtan eet brödh enaST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 333. räknas Allom Almoghanom til hwilkit en man enaST giordhe" MB 2: 17. ib 112. EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 263. " thw ey änaSTh forsmar wara gwdha, wthan iemwell sägher thw ath the äro dyäfSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Fla" ib 118. ib 122, 138. - Superl. n. i beST. form. ss adv. enaSTa, endaST. jnthe STridz folk är farlikaren än SOllanära SOm enaSTa wilya liffwa aff the konSTenne PM 15. - I förening med prep. Bildar en adv. uttryck, hufvudsaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLigen slutande sig till ordet i bet. 1 och 2.
en
1) AllenaST. " var fru guz moþer härbärghiaþe guþ ii iorþprike eigh at eno andeleca. .. vtan ok licamleka" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 15. ib 8. SD 1: 668 (1285, gammAl afskr.). MB 1: 410. " ey aktir han älla skötir gul älla välloktande oc dyra yrte älla dyra STena vtan at ena sighran STadh oc fäSTe" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 210. " ib 3: 170. "
en
2) åtminSTone. " STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1844.">Flögþe niþar at eno siaxtighi Alna högþ a iorþena" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 168.
en
3) likväl, icke dess mindre. " han skAl thz Alth ath eino gielde" MD 12 (i en norvagiserande hds.).
en
4) oafbrutet, Allt jämt? " hAlla sina enthrätto ä fram at eno i sino oskällico atirhAlle" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 137. " han laa siuker Alt vt at eno, väl fämtighi dagha" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 317. " SOm han hääddo ä wt at eno SOm han hafdhe varit thän öMBlike yttarSTe forlatin af gudhi" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 196.
en
1) endaST, AllenaST. " härbärgiar. .. eigh at enoST hänna siAl ok anda vtan ok licaman" EGendarium. Efter gamla handskrifter af G. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 15. " þär drypar EG af at enaSTo högfärþe vtan man ga (för manga) andra synde" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 181. STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 2 (4, 2), 27 (68, 29). STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 5, 32, 85, 107, 112, 117, 140, 178. MB 1: 173. VKR XII. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 8, 123, 124. Su 192. LfK 140. Alre. .. var iak vtan thik. .. vtan nu at enaST STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 26. " the hafdho värlz rikedomAl til gudz hedhir at enaSTo" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 124. " ib 4: 26. änkte letadhe iak. .. vtan atenaST thunnau koST ok STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhaSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bonadh" ib 1: 120. ib 101. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 106, 302. at enaST man af litlo komin STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 5. " vm iak at enaST finge taka vppa fAllenom a hans STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLädhom tha vordhe iak heel" ib 72. " at enaSTo görin mz mik thässa miskunnena" ib 206. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 20, 23.
en
2) åtminSTone. " vm människian vilde ey älska mik for thz at iak skapadhe han, matte han at enaST älska mik thy at iak atirlöSTe han" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande föEGagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; ALBr: Om konung ALBrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhänAllius. 1850--54.">Diga utkaSTen af Birgitta, med Allius. 1850--54.">Dikt Engelens Allius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 215. ib 1: 119, 3: 135, 391. Su 62. 362.
en
1) till ett STälle. " tha saSTillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnas israels dötter til ens (in unum)" MB 2: 109.
en
2) öfver ens, ense. " han och jach äre swa till ens" STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 253 (1500). " til ens varda (komma öfver ens) nar the thera retta gilles drych holla vele" SO 193. SOm iac til eens ward met tigh SOn. Del 1--9. 1846--57.">FH 4: 56 (1457). STycken på Forn Svenska.">BSH 4: 151 (1492), 181 (1494). (een för ey MD (S) 240). Jfr genom en.

Additional information: räkneord, pron. och obest. art.

Alternative forms or notes:
 • een.
 • än Bu 182 ; KS 4 (7, 4) ; Bir 2: 229 ; GO 540 ; SO 13 ; Ber 269 ; SD NS 2: 187 (1409); ännä ib 1: 31 (1401); äne Lg 3: 118 ;
 • änasth ib. " in" Al 5495.
 • et.
 • eet.
 • ät SD NS 1: 11 (1401), 31 (1401). jt Su 312.
 • ith SD NS 1: 656 (1407); MD (S) 297. et suff. vid föreg. verb: hadet feste RK 1: (sfgn) s. 190: stundom betecknas detta ord genom en siffra som skrifves i el. j superl. enaster. enister: -iste BSH 5: 86 (1506).
 • enasto. enosto. enost (kanske snarare att fatta ss ack. n.); se at enasto),
 • at eno
 • at enasto
 • atenasto Bir 1: 101, 124, 4: 26. at enasta Bo 140. " at enast" MB 1: 173 ; Bo 5, 26, 32, 72, 178 ; Bir 1: 8, 3: 135, 391 ; LfK 140.
 • aatenast MB 2: 109. " åt enast" KS 2 (4, 2), 27 (68, 29).
 • atenast KL 23, 106 ; VKR XII ; Bir 1: 119, 120, 123, 124, 4: 26. at enost Bu 15),
 • ivir eno
 • til ens ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᚽᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
TB
(Trögh Bolag) Skogsstadga för mädhal tridhiung i Trögd. I Småstycken på Forn Svenska.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
FM
Nya källor till Finlands Medeltidshistoria. Utg. af E. Grönblad. 1857.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
MEG
Magnus Erikssons Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
VKR
Vadstena Kloster-Reglor. Utg. af C. F. Lindström. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back